Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΛΕΙ Τα Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα, που επιθυμούν να υποβάλουν οικονομική προσφορά για τα κάτωθι δρομολόγια της επισυναπτόμενης πρόσκλησης ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής, να προσέλθουν την Τρίτη 20-01-2015 και ώρα 11:30 μ.μ.  στο κτίριο που βρίσκεται επί της Λεωφ. Συγγρού 15-17 (6ος όροφος).

Ακολουθεί το αρχείο της πρόσκλησης.