Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΛΕΙ τα Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα, που επιθυμούν να υποβάλουν οικονομική προσφορά για τα κάτωθι δρομολόγια της επισυναπτόμενης πρόσκλησης ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής, να προσέλθουν την Δευτέρα  02-02-2015 και ώρα 12:30 μ.μ.  στο κτίριο που βρίσκεται επί της Λεωφ. Συγγρού 15-17 (6ος όροφος).

Ακολουθεί τοι αρχείο της πρόσκλησης.