H Περιφέρεια Αττικής – Γενική Δ/νση Οικονομικών, Διεύθυνση Οικονομικών, ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής εκτυπωτών, πολυμηχανημάτων και φωτοαντιγραφικών των Υπηρεσιών της ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών για ένα έτος, συνολικού προϋπολογισμού: 230.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, όπως περιγράφονται στο Παράρτημα Ι & II της Διακήρυξης 16/2022, και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής για το σύνολο του διαγωνισμού.

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των ηλεκτρονικών προσφορών είναι η 31/10/2022 και ώρα 15:00.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών (διενέργεια διαγωνισμού) θα γίνει στις 04/11/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., συστημικός αριθμός διαγωνισμού 173833.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  PDF 1,31 MB10/10/22 01:27:24