ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3/2014

Η Περιφέρεια Αττικής μετά από τις υπ’αριθ. 2848/2013, 97/2014 και 317/2014 αποφάσεις της Oικονομικής Επιτροπής προκηρύσσει Δημόσιο ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή σε ευρώ ανά κτίριο, για την ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας του κτιρίου όπου στεγάζονται οι Υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής (17ο χλμ Λ. Μαραθώνος, Παλλήνη, κτίριο Λίρα) και του κτιρίου όπου στεγάζεται η Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής (Κλεισθένους 35, Σταυρός, Αγ. Παρασκευή), προϋπολογισμού 36.585,37€ χωρίς ΦΠΑ (30.243,90€ για το κτίριο ΛΙΡΑ και 6.341,47€ για το κτίριο της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών) και 45.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%, (37.200,00€ για το κτίριο ΛΙΡΑ και 7.800,00€ για το κτίριο της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών).

ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Επιτροπή Αξιολόγηση των Αποτελεσμάτων των Διαγωνισμών & των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης της Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής (17ο χλμ Λεωφ. Μαραθώνος, Παλλήνη,Τ.Κ. 15351)

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Δευτέρα 17/03/2014 και ώρα 10.00π.μ.

Ακολουθούν τα σχετικά αρχεία.
Περίληψη Διακήρυξης PDF 79,46 KB18/08/21 11:19:55
Διακήρυξη 3/2014 PDF 448,17 KB18/08/21 11:19:55