Πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση του υπαίθριου θερινού κινηματογράφου «ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ» εντός του Αττικού Άλσους – περιοχή Α’.

 

Ημέρα, ώρα & τόπος : η δημοπρασία θα διεξαχθεί την Τρίτη, στις 5 / 12 / 2023 και από ώρα 12.00 έως 14.00 στο  Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, Λ. Συγγρού 15-17 στον 4ο όροφο, Αίθουσα Περιφερειακών Επιτροπών.

 

Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των χιλίων εξακοσίων εξήντα έξι ευρώ και εξήντα επτά λεπτών μηνιαίως (1.667 €/μήνα).

 

Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται σε πέντε (5) έτη, και αρχίζει από την ημερομηνία εγκατάστασης του μισθωτή στο ακίνητο, η οποία θα βεβαιώνεται με την υπογραφή του πρωτοκόλλου παράδοσης – παραλαβής του ακινήτου από την αρμόδια Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής.

 

Ακολουθούν τα σχετικά αρχεία.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ PDF 163,51 KB24/11/23 09:25:47
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PDF 280,56 KB24/11/23 09:26:32
ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ PDF 491,10 KB24/11/23 09:28:05