ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η  Περιφέρειας Αττικής – Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών,  προκειμένου να προβεί στην προμήθεια κτηνιατρικών υλικών  για εφαρμογή του προγράμματος Επιτήρησης και Καταπολέμησης της Λύσσας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών, προϋπολογισμού 2.090,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

ΚΑΛΕΙ

Τις εταιρείες/φυσικά πρόσωπα που επιθυμούν να υποβάλλουν στην Διεύθυνση Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών, Τμήμα Προμηθειών, Τρώων 1 & Χαλκίδος, Περιστέρι, 4ος όροφος, τηλ. 213 2100359, 213 2114416-7, fax 213 2100375, από την Δευτέρα 02/09/2013 μέχρι και την Παρασκευή 06/09/2013 και ώρες 09.00 έως 14.00, έγγραφες σφραγισμένες προσφορές.

Ακολουθεί το αρχείο της Πρόσκλησης.