Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής προκηρύσσει  Ανοικτό Μειοδοτικό  Διαγωνισμό  για την <<Προμήθεια  Υλικών του τμήματος Συντήρησης Οδοποιίας  για την εξασφάλιση της καλής κατάστασης οδοστρωμάτων των οδών του ΠΑΟΔ>> Προϋπολογισμού 61.500,00 Ευρώ (με ΦΠΑ).

Διακήρυξη και έντυπα προσφοράς παρέχονται από τα γρ. της ΔΚΕΣΟ ,Τμήμα Α, οδός Π.Τσαλδάρη 15 ,Καλλιθέα, 3ος όροφος, γρ.18, ΤΚ. 176 76, μέχρι και την 12.2.2015 ημέρα Πέμπτη. Πληροφορίες στο Τηλ. 210 9239 855, ΦΑΧ επικοινωνίας 210 9248108. Πληροφορίες από τις 09.00 έως και τις 13.30 στα τηλ. 210 9239855, 210 9247375 κα Εμμανουήλ ή κο Φύλλα.

Ο Διαγωνισμός θα γίνει από αρμόδια επιτροπή στις 16.2.2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.30 π.μ. (ώρα που λήγει η επίδοση των προσφορών στα γραφεία της Δ/νσης ΚΕΣΟ, Π.Τσαλδάρη 15, 3ος όροφος τηλ. 210 9239855 & ΦΑΧ  210 9248108.

Ακολουθεί η Διακήρυξη.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PDF 4,98 MB18/08/21 12:02:59