Πρόσκληση  υποβολής  προσφοράς  στη  διαδικασία  διαπραγμάτευσης  τιμής, την  Δευτέρα 29-12-2014 για την εκτέλεση νέων δρομολογίων, για την μεταφορά των μαθητών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών, για το σχολικό έτος 2014-2015

Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΛΕΙ

Τα Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα, που επιθυμούν να υποβάλουν οικονομική προσφορά για τα κάτωθι δρομολόγια ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής, να προσέλθουν την Δευτέρα 29-12-2014 και ώρα 01:00 μ.μ. στο κτίριο που βρίσκεται επί της Λεωφ. Συγγρού 15-17 (6ος όροφος).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 728,94 KB18/08/21 12:00:16