ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή του υπάρχοντος ηλεκτρονικού εξοπλισμού της Π.Ε.Α.Α., από το Τμήμα Πληροφορικής της Π.Ε.Α.Α. προϋπολογιζόμενης δαπάνης (6.000,00€) έξι χιλιάδων ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Η Περιφέρεια Αττικής 
 Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής  

ΚΑΛΕΙ  

Όσους επιθυμούν, να υποβάλουν με οποιοδήποτε τρόπο, στη Γραμματεία της Διεύθυνσης Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής (υπόψη Τμήματος Προμηθειών), 17ο χλμ. Λ. Μαραθώνος, 15351  Παλλήνη, ισόγειο, έως 25/07/2014, ημέρα Παρασκευή και ώρες 08:00 – 14:30, έγγραφες σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή του υπάρχοντος ηλεκτρονικού εξοπλισμού της Π.Ε.Α.Α., από το Τμήμα Πληροφορικής της Π.Ε.Α.Α. οι οποίες θα φέρουν και εξωτερικά του φακέλου την εταιρική σφραγίδα.

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι αναρτημένη στον πίνακα ανακοινώσεων του Κεντρικού Καταστήματος της ΠΕΑΑ και η διάθεσή της γίνεται από την Δ/νση Οικονομικών της ΠΕΑΑ – Τμήμα Προμηθειών, 17ο χλμ Λ. Μαραθώνος Παλλήνη στον 1ο όροφο.

Ακολουθεί το αρχείο της Πρόσκλησης.