ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΛΤΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 900,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α.

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής

ΚΑΛΕΙ

όσους επιθυμούν, να υποβάλλουν με οποιοδήποτε τρόπο, στη Γραμματεία της Διεύθυνσης Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής (Υπόψη Τμήματος Προμηθειών), Ηρώων Πολυτεχνείου 78, Ελευσίνα, Τ.Κ. 19 200, ισόγειο, έως την Παρασκευή 24 Μαΐου 2013 και ώρες 08:00-15:00 έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές για την προμήθεια Δελτίων Εκπαίδευσης και Εξέτασης Υποψηφίων Οδηγών για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής με τη διαδικασία της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με ανάθεση.

Δείγμα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των Δελτίων εκπαίδευσης και Εξέτασης Υποψηφίων Οδηγών μπορούν να προμηθευτούν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας Δυτ. Αττικής.

Ακολουθεί το αρχείο της Πρόσκλησης.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ PDF 120,45 KB18/08/21 10:50:31