Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής ΚΑΛΕΙ όλους τους ενδιαφερομένους, να υποβάλλουν με οποιοδήποτε τρόπο, στη Γραμματεία της Διεύθυνσης Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής (Υπόψη Τμήματος Προμηθειών), Ηρώων Πολυτεχνείου 78, Ελευσίνα, Τ.Κ. 19 200, ισόγειο, έως τις 28/11/2014 ημέρα Παρασκευή και ώρες 08:00 έως 15:00μ.μ. έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές για την προμήθεια μιας (1) σφραγίδας για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Ανάπτυξης, δύο (2) σφραγίδων για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής, τριών (3) σφραγίδων για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Οικονομικών, μίας (1) σφραγίδας για τις ανάγκες του Νομικού Γραφείου, δύο (2) σφραγίδων για τις ανάγκες του Τμήματος Ελέγχου, Μετρήσεων και Υδροοικονομίας Περιβάλλοντος και δύο (2) σφραγίδων για τις ανάγκες του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, με τη διαδικασία της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Ακολουθεί το αρχείο της πρόσκλησης.