Η Περιφέρειας Αττικής – Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, προκειμένου να προβεί στην ετήσια συντήρηση, αναγόμωση και υδραυλική δοκιμή των ήδη υπαρχόντων εκατόν εβδομήντα οκτώ (178) πυροσβεστήρων στα κτίρια των υπηρεσιών της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, των Δ/νσεων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Ανατ. Αττικής, του 1ου Κ.Ε.ΔΑ.ΣΥ. Ανατ. Αττικής καθώς και των έντεκα (11) πυροσβεστήρων των υπηρεσιακών οχημάτων της Π.Ε.Α.Α. συνολικού προϋπολογισμού 1.519,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

ΚΑΛΕΙ

Όλους τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της παρούσης και επιθυμούν, να υποβάλουν στο Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής (17ο χλμ Λ. Μαραθώνος, Παλλήνη, Τ.Κ. 15351, 1ος όροφος) έως την Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 14:30, έγγραφες σφραγισμένες προσφορές.

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

Ακολουθούν τα σχετικά αρχεία:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 232,75 KB28/11/23 05:17:56