Η Περιφέρεια Αττικής – Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν οικονομική προσφορά για την προμήθεια μεταλλίων αγώνων στα πλαίσια της συμμετοχής της Περιφέρειας Αττικής στην συνδιοργάνωση του αγώνα δρόμου «Ειρηνοδρομία» που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 15 Μαΐου 2022 στο Δήμο Αγίου Δημητρίου, σύμφωνα με τη συνημμένη Πρόσκληση, συνολικού προϋπολογιζόμενου ποσού ύψους 5.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η προθεσμία για την υποβολή προσφορών ορίζεται η 10/05/2022.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 230,41 KB06/05/22 01:49:42