Η Περιφέρεια Αττικής ,Γενική Δ/νση Οικονομικών, Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. Πειραιά – Τμήμα Προμηθειών , προκηρύσσει Πρόσκληση Υποβολής Οικονομικών Προσφορών για τη διετή συντήρηση των Η/Υ και του λοιπού εξοπλισμού στην αίθουσα θεωρητικών εξετάσεων υποψηφίων οδηγών της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Πειραιά & Νήσων , συνολικού προϋπολογισμού 6.200,00 € (έξι χιλιάδων διακοσίων ευρώ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και για τα δύο έτη».

Οι προσφορές θα κατατίθενται στην Υπηρεσία μας (Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε. Πειραιά, Αιγαλέω 5 & Κάστορος , ΠΕΙΡΑΙΑΣ, 6ος Όροφος)  όπου θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα παρέχονται στην παραπάνω Δ/νση μέχρι την Πέμπτη 06-10-2022 και ώρα 12.00 π.μ.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 194,02 KB30/09/22 02:21:39