Σας γνωστοποιούμε ότι προσκαλούμε τους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν προσφορά για τη συντήρηση και επισκευή  τριών (3) υπηρεσιακών οχημάτων της Περιφερειακής  Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, συνολικού προϋπολογισμού 7.800,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. με κάθε πρόσφορο μέσο στην υπηρεσία μας (Διεύθυνση Οικονομικών ΠΕ Νήσων, Τμήμα Προμήθειων Αιγάλεω 5 & Κάστορος ΤΚ 18545 5ος όροφος), έως τη Δευτέρα 03-06-2024.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 293,88 KB27/05/24 02:01:23