Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ – Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ θα προβεί στην παροχή υπηρεσιών για τη συντήρηση του ανελκυστήρα που βρίσκεται στο κτίριο Λίρα όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες της Π.Ε.Α.Α, για τρία έτη, συνολικού προϋπολογισμού  2.250,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν στο Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής (17  χλμ Λ. Μαραθώνος, Παλλήνη, Τ.Κ. 15351, 1ος όροφος) έως την 18-04-2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:30, οικονομική προσφορά για τις ανωτέρω υπηρεσίες.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 291,32 KB09/04/24 04:09:32