Σας γνωστοποιούμε ότι προσκαλούμε τους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν προσφορά για τον ετήσιο έλεγχο και οποιαδήποτε άλλη εργασία απαιτηθεί για εννέα (9) πυροσβεστήρες των υπηρεσιακών οχημάτων της ΠΕ Νήσων με κάθε πρόσφορο μέσο, στην Υπηρεσία μας (Διεύθυνση Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, Τμήμα Προμηθειών, Αιγάλεω 5 & Κάστορος, Τ. Κ. 185 45, Πειραιάς 5ος όροφος), έως την Παρασκευή 29-03-2024.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 156,56 KB20/03/24 02:58:34
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ DOC 70,50 KB20/03/24 02:59:21