Το Τμήμα Θεμάτων Εργασίας και Παιδείας της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, της Περιφέρειας Αττικής, καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει στα γραφεία της, Εθνικής Αντιστάσεως 2 και Τσαμαδού, στον Πειραιά, σφραγισμένη προσφορά για όσα δρομολόγια επιθυμεί και που αναγράφονται στο συνημμένο αρχείο, μέχρι την Πέμπτη 10/04/2014 και ώρα 13:00. Οι προσφορές θα αποσφραγισθούν την Παρασκευή 11/04/2014 και ώρα 12:00 στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, Λεωφ. Συγγρού 15-17, 6ος όροφος.

Ακολουθεί το αρχείο της Πρόσκλησης.