Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής  καλεί οσους επιθυμούν, να υποβάλουν με οποιοδήποτε τρόπο, στη Γραμματεία της Διεύθυνσης Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής (υπόψη Τμήματος Προμηθειών), 17ο χλμ. Λ. Μαραθώνος, Τ.Κ. 15351 – Παλλήνη, ισόγειο, έως τις 10-11-2014, ημέρα Δευτέρα και ώρες 8:00 – 14:30, έγγραφες σφραγισμένες προσφορές για την ετήσια συντήρηση-αναγόμωση των πυροσβεστήρων του κεντρικού κτιρίου που στεγάζονται οι υπηρεσίες της Π.Ε.Α.Α(κτίριο ΛΙΡΑ–17ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος-Παλλήνη).

Ο Προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 850,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

Ακολουθεί το αρχείο της πρόσκλησης.