Καλούμε τους ενδιαφερομένους που επιθυμούν, να υποβάλουν έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές στη Διεύθυνση Οικονομικού της Περιφέρειας Αττικής, Λ. Συγγρού 80-88, 3ος όροφος, γραφείο 303, την Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2014, και ώρα 10:00 πμ,ενώπιον της επιτροπής συλλογής και αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών πάσης φύσεως εκλογικού υλικού, για την προμήθεια υλικών με τις προδιαγραφές που αναφέρονται στη επισυναπτόμενη πρόσκληση, που θα χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια προετοιμασίας και διεξαγωγής της επαναληπτικής ψηφοφορίας στο σύνολο των εκλογικών τμημάτων των Δήμων Τροιζηνίας – Μεθάνων, Μάνδρας – Ειδυλλίας και Καισαριανής για την ανάδειξη δημοτικών αρχών για τον υπολειπόμενο χρόνο της δημοτικής περιόδου που θα διεξαχθεί την Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2014 με τυχόν επαναληπτική ψηφοφορία την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου 2014 για τους δύο πρώτους δήμους.    

Ακολουθεί το αρχείο της πρόσκλησης.