Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής καλεί τις εταιρείες/φυσικά πρόσωπα που επιθυμούν να υποβάλλουν, προσφορές που αφορούν την πρόσκληση για διαπραγμάτευση για τα νέα δρομολόγια μεταφοράς μαθητών Α/θμιας  & Β/θμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Πειραιά , για το σχολικό έτος 2014-2015, προϋπολογισμού 149.010,84 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Ημερομηνία διενέργειας της διαπραγμάτευσης : 26/11/2014 (ημέρα Τετάρτη) και ώρα 13:00 μ.μ.
Τόπος διενέργειας : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ,  Λεωφ. Συγγρού 15-17, Αθήνα, 6ος όροφος.

Ακολουθεί το αρχείο της Πρόσκλησης.