Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάδειξη αναδόχου για τη συντήρηση και επισκευή των κλιματιστικών των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεντρικού, Δυτικού και Νότιου Τομέα Αθηνών, διάρκειας ενός (1) έτους και συνολικού προϋπολογισμού 12.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Καλούνται όσοι επιθυμούν να υποβάλλουν με οποιοδήποτε τρόπο, στη Διεύθυνση Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών στο γραφείο 310-311, 3ος όροφος, τηλέφωνο 213 2065019, fax 210 6984311, πληροφορίες: κος Α. Τσώλης, Λεωφ.Συγγρού 80-88, Τ.Κ. 117 41, από Τετάρτη 06-07-2011 μέχρι την 13-07-2011, ημέρα Τετάρτη και ώρες 9.00-13.00, έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές.

Ακολουθεί το σχετικό έγγραφο.