Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια Τόνερ των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών.

Ο Προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε είκοσι χιλιάδες ΕΥΡΩ (20.000,00€)  πλέον ΦΠΑ.

Τα φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα που επιθυμούν, μπορούν να υποβάλλουν με οποιοδήποτε τρόπο, στη Διεύθυνση Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών στο γραφείο 311, 3ος όροφος, τηλέφωνο 210 6984363, fax 210 6984311, Λεωφ.Συγγρού 80-88, Τ.Κ. 117 41, καθημερινά από Δευτέρα 18-07-2011 έως και Δευτέρα 25-07-2011, και ώρες 9.00-13.30, έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές.

Ακολουθεί το σχετικό έγγραφο και οι δύο (2) διευκρινήσεις.

Παροχή Διευκρινήσεων PDF 127,77 KB18/08/21 09:45:57
Παροχή Διευκρινήσεων 2 PDF 128,83 KB18/08/21 09:45:57