Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών καθαριότητας για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της  Περιφέρειας Αττικής Π.Ε.Δυτικού Τομέα Αθηνών.

Ο Προϋπολογισμός της ανάθεσης της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 11.000,00€, πλέον ΦΠΑ.

Όσοι επιθυμούν, μπορούν να υποβάλλουν με οποιοδήποτε τρόπο, στη Διεύθυνση Διοικητικού Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών Τρώων 1 και Χαλκίδος , Περιστέρι Τ.Κ.12133, 4ος όροφος, τηλέφωνο 2132100359, fax 2132100375 καθημερινά από  29-08-2011 έως και 02-09-2011  και ώρες 9:00 – 13:30 έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές.

Ακολουθεί το σχετικό έγγραφο.