Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την ανάδειξη αναδόχου για την συντήρηση και επισκευή των κλιματιστικών μηχανημάτων, διάρκειας ενός (1) έτους, του Κεντρικού Κτιρίου επί της Λ. Συγγρού 15 – 17, του Γενικού Αρχείου και της Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών, του Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, συνολικού προϋπολογισμού 15.800,00 € πλέον Φ.Π.Α.

Η υποβολή των προσφορών για συμμετοχή στο πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με την διαδικασία της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα γίνεται μέχρι και την 22/02/2012, ημέρα Τετάρτη και ώρες 9.00 – 13.00.