Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη προμήθεια και τοποθέτηση Πινακίδων Σήμανσης στα κτίρια Περιφέρειας Αττικής και αποξήλωση των παλαιών, προϋπολογισμού 44.950,00 € πλέον του ΦΠΑ.