Η Διεύθυνση Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Νότιου Τομέα Αθηνών, καλεί τα Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα που επιθυμούν να υποβάλουν με οποιονδήποτε τρόπο στη Διεύθυνση Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Νότιου Τομέα Τμήμα Προμηθειών, Ελ.Βενιζέλου 273 & Σόλωνος 133,Καλλιθέα , 4ος όροφος, τηλ. 213 2101222, 213 2101239, fax 213 2101217, από την 13/06/-2013 μέχρι και την 19/06/2013 και ώρες 09.00 έως 14.00, έγγραφες οικονομικές προσφορές, για την ανάδειξη προμηθευτή για συσκευασία φόρτωση μεταφορά και εκφόρτωση τριών τόνων κομμένων πινακίδων της Διεύθυνσης Μεταφορών Π.Ε Νότιου Τομέα, προϋπολογισμού 700,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Ακολουθεί το αρχείο της πρόσκλησης.