Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη μεταφορά μαθητών για τη Διεύθυνση Παιδείας Περιφέρειας Αττικής, σχολικού έτους 2013-14, για όσα δρομολόγια προκύψει αδυναμία των αναδόχων να τα πραγματοποιήσουν, καθώς και για νέα δρομολόγια, με υποβολή προσφορών μέχρι την Πέμπτη 24 Οκτωβρίου 2013 στα γραφεία της Διεύθυνσης Παιδείας, Σταδίου 60, 5ος όροφος και αποσφράγιση προσφορών την Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2013 και ώρα 12:00 στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, Συγγρού 15-18, 6ος όροφος.

Ακολουθεί το αρχείο της Πρόσκλησης.