Η Διεύθυνση Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει οικονομική προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο θα αναγράφεται το δρομολόγιο για την οποία υποβάλλεται, στη Γραμματεία της 17ο χλμ Λεωφόρου Μαραθώνος Παλλήνη, στο ισόγειο, σύμφωνα με τα ανωτέρω, για όσα δρομολόγια επιθυμεί και που αναγράφονται στο συνημμένο αρχείο, μέχρι την Πέμπτη 24 Οκτωβρίου 2013 και ώρα 14:30 μ.μ. Οι προφορές θα αποσφραγιστούν την Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2013 και ώρα 12:00 στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Λ.Συγγρού 15-17, 6ος όροφος.

Ακολουθεί το αρχείο της Πρόσκλησης.