Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν στη Γραμματεία της Δ/νσης Οικονομικών της Περιφερειακής Ενόττας Δυτικής Αττικής (Υπόψη Τμήματος Προμηθειών), Ηρώων Πολυτεχνείου 78, Ελευσίνα,Τ.Κ..19200, ισόγειο, έως την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14/2/2014 ώρα 10:00π.μ έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές για όσα δρομολόγια επιθυμούν και που αναγράφονται στο συνημμένο αρχείο με τη διαδικασία της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Ακολουθεί το αρχείο της Πρόσκλησης.