Η Περιφέρεια Αττικής, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σας προσκαλεί να υποβάλετε οικονομική προσφορά για τη συμμετοχή της στη διοργάνωση «CARDIO RUN» το Σάββατο 22 Οκτωβρίου 2022, συνολικού προϋπολογιζόμενου ποσού ύψους 12.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

 

Η οικονομική προσφορά να υποβληθεί στη Διεύθυνση Οικονομικών της Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών, Τμήμα Γραμματείας (Κτίριο 240Α Παραλία Καλλιθέας – Μοσχάτου, πρώην Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις, 17674 Καλλιθέα) σε σφραγισμένο φάκελο έως την Πέμπτη 13/10/2022 και ώρα 13:00.

 Ακολουθούν τα σχετικά αρχεία:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 204,94 KB10/10/22 11:34:41