Η Περιφέρεια Αττικής, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σας προσκαλεί να υποβάλετε οικονομική προσφορά για την προμήθεια υλικών στο πλαίσιο της υποστήριξης και συνδιοργάνωσης της αθλητικής διοργάνωσης «11ο Kallithea Run» που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 9 Απριλίου 2023 στην Πλατεία Δαβάκη του Δήμου Καλλιθέας, συνολικού προϋπολογιζόμενου ποσού ύψους 6.000,00€ πλέον ΦΠΑ και 7.440,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Οι συμμετέχοντες μπορούν να καταθέσουν προσφορά για μία ή περισσότερες ομάδες.

Η οικονομική προσφορά να υποβληθεί στη Διεύθυνση Οικονομικών της Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών, Τμήμα Γραμματείας (Κτίριο 240Α Παραλία Καλλιθέας – Μοσχάτου, πρώην Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις, 17674 Καλλιθέα) σε σφραγισμένο φάκελο, έως την Δευτέρα 03/04/2023 και ώρα 11:00 π.μ.

Ακολουθούν τα σχετικά αρχεία:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 187,19 KB28/03/23 02:54:09