Η Περιφέρεια Αττικής, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σας προσκαλεί να υποβάλετε οικονομική προσφορά για την παροχή υπηρεσιών αναφορικά με τη συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής στην «2η Ρεγκάτα Παραδοσιακών Ιστιοφόρων Σκαφών ΩΚΕΑΝΙΔΑ 2021» που θα πραγματοποιηθεί 22-24 Οκτωβρίου 2021, στο θαλάσσιο χώρο του Φαληρικού ‘Ορμου, συνολικού προϋπολογιζόμενου ποσού ύψους 23.560,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Οι οικονομικές προσφορές να υποβληθούν στη Διεύθυνση Οικονομικών της Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών, Τμήμα Γραμματείας (Κτίριο 240Α Παραλία Καλλιθέας – Μοσχάτου, πρώην Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις, 176 02 Καλλιθέα) έως την Τρίτη 19-10-2021 και ώρα 12:00μ.μ.

Ακολουθούν τα σχετικά αρχεία:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 168,47 KB19/10/21 12:00:58