Η Περιφέρεια Αττικής, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σας προσκαλεί να υποβάλετε οικονομική προσφορά για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής στην αθλητική διοργάνωση «3oς Ημιμαραθώνιος Καλλιθέας» που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου 2022 στην Περιφερειακή Ενότητα Νοτίου Τομέα Αθηνών, συνολικού προϋπολογιζόμενου ποσού ύψους 5.700,00€ πλέον ΦΠΑ και 7.068,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η οικονομική προσφορά να υποβληθεί στη Διεύθυνση Οικονομικών της Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών, Τμήμα Γραμματείας (Κτίριο 240Α Παραλία Καλλιθέας – Μοσχάτου, πρώην Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις, 17674 Καλλιθέα) σε σφραγισμένο φάκελο ή μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο doiknt@patt.gov.gr, έως την Πέμπτη 15/09/2022 και ώρα 12:00 μ.μ.

Ακολουθούν τα σχετικά αρχεία:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 194,60 KB12/09/22 03:03:56
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Ομαδα 1 ΕΠΑΘΛΑDOCX 27,37 KB12/09/22 03:04:48