Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφοράς για δρομολόγια για τις μεταφορές των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Πειραιά & του 3ου Γυμνασίου Περάματος σχολικού έτους 2014-2015 της Π.Ε. Πειραιά με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης τιμής.

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής καλεί τις εταιρείες/φυσικά πρόσωπα που επιθυμούν να υποβάλλουν, προσφορές που αφορούν την πρόσκληση για διαπραγμάτευση για δρομολόγια για τις μεταφορές των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Πειραιά & του 3ου Γυμνασίου Περάματος σχολικού έτους 2014-2015 της Π.Ε. Πειραιά της Π.Ε. Πειραιά, προϋπολογισμού 27.105,42€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Ημερομηνία διενέργειας της διαπραγμάτευσης: 5-1-2015 (ημέρα Δευτέρα) και ώρα 13:00 μ.μ.
Τόπος διενέργειας : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Λεωφ. Συγγρού 15-17, Αθήνα, 6ος όροφος.

Ακολουθεί το αρχείο της Πρόσκλησης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 237,75 KB18/08/21 12:01:17