Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΛΕΙ Τα Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα, που επιθυμούν να υποβάλουν οικονομική προσφορά για τα κάτωθι δρομολόγια της επισυναπτόμενης πρόσκλησης ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής, να προσέλθουν την Τρίτη  20-01-2015 και ώρα 11:00 π.μ. στο κτίριο που βρίσκεται επί της Λεωφ. Συγγρού 15-17 (6ος όροφος).

Ακολουθεί το αρχείο της πρόσκλησης.