Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΛΕΙ τα Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα, που επιθυμούν να υποβάλουν οικονομική προσφορά για τα δρομολόγια της επισυναπτόμενης πρόσκλησης ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής, να προσέλθουν τη Δευτέρα 02-02-2015 και ώρα  12:30 μ.μ. στο κτίριο που βρίσκεται επί της Λεωφ. Συγγρού 15-17 (6ος όροφος).

Ακολουθεί το αρχείο της πρόσκλησης.