Η Περιφέρεια Αττικής – Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών καλεί τους ενδιαφερόμενους Οικονομικούς Φορείς να καταθέσουν οικονομική προσφορά για την παροχή εργασιών συντήρησης της εγκατάστασης του κλιματισμού (ψυκτικού συγκροτήματος, πύργου ψύξης,λέβητα-καυστήρα, κεντρικών κλιματιστικών μονάδων, ανεμιστήρων απόρριψης, ηλεκτρικής εγκατάστασης δώματος, αυτοματισμού συστήματος κλιματισμού, αντλιών κυκλοφορίας ψυχρού νερού) για δύο χρόνια του κτιρίου επί της οδού Λεωφ. Συγγρού 165, όπου στεγάζονται οι Δ/νσεις Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και το 1ο ΚΕΔΑΣΥ Δ΄ Αθήνας, συνολικού προϋπολογιζόμενου ποσού ύψους 13.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η οικονομική προσφορά υποβάλλεται έως 06-04-2022 και ώρα 14:00 σύμφωνα με τους όρους της συνημμένης πρόσκλησης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 239,27 KB30/03/22 12:18:40