Η Οικονομική Επιτροπή ΚΑΛΕΙ όλους τους ενδιαφερομένους, να υποβάλλουν με οποιοδήποτε τρόπο, στη Γραμματεία της Διεύθυνσης Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής (Υπόψη Τμήματος Προμηθειών), Ηρώων Πολυτεχνείου 78, Ελευσίνα, Τ.Κ. 19 200, ισόγειο, έως τις 24/02/2015 ημέρα Τρίτη και ώρες 08:00 έως 15:00μ.μ. έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές για την εκτέλεση εργασιών για τη διαμόρφωση χώρου γραφείων στο κτήριο επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 82 στην Ελευσίνα, προκειμένου να ολοκληρωθεί η μεταστέγαση των υπηρεσιών της  Π.Ε.  Δυτ. Αττικής, , συνολικού προϋπολογισμού 6.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με τη διαδικασία της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Ακολουθεί το αρχείο της πρόσκλησης.