ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ

για την ανάθεση εργασιών καταπολέμησης κουνουπιών στην Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών για το έτος 2014, προϋπολογισμού 13.224,96€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, πρέπει να υποβάλλουν με οποιοδήποτε τρόπο, έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, στην Διεύθυνση Οικονομικών, Τμήμα Προμηθειών της Π.Ε. Κ.Τ. Αθηνών, στο γραφείο 311, 3ος όροφος, Συγγρού 80-88, έως τις 10/1/2014, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο πεδίο «ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» – σελ.2 της συνημμένης Προκήρυξης.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 10-1-2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.30 π.μ. στη Περιφέρεια Αττικής, (Λ. Συγγρού 80-88, 3ος όροφος).

Ακολουθεί το αρχείο της Διακήρυξης.