Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ –
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΚΑΛΕΙ

Τις εταιρείες/φυσικά πρόσωπα που επιθυμούν να υποβάλλουν με οποιοδήποτε τρόπο, έγγραφες σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχων, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης εκδηλώσεων για τις παρακάτω ομάδες:

  • ΟΜΑΔΑ Α΄ – ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ – Προϋπολογισμός 2.460 € συμπ. ΦΠΑ
  • ΟΜΑΔΑ Β΄ – ΗΧΗΤΙΚΗ, ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ –                        Προϋπολογισμός 8.005 € συμπ. ΦΠΑ
  • ΟΜΑΔΑ Γ΄ – ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, ΑΦΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ) – Προϋπολογισμός 11.340 € συμπ. ΦΠΑ)

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: Μ. Τρίτη 15.4.2014 και ώρα 10.30 π.μ.
Τόπος διενέργειας : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 80-88, 3ος ΟΡΟΦΟΣ, ΓΡΑΦΕΙΟ 305.

Δώθηκαν διευκρινίσεις για τον διαγωνισμό στις 11-04-2014.

Ακολουθεί το αρχείο της διακήρυξης καθώς και αυτό των Διευκρινίσεων.

Διευκρινίσεις PDF 54,98 KB18/08/21 11:27:23