Πρόχειρος Διαγωνισμός για την προμήθεια υγρών καυσίμων (βενζίνη κίνησης αμόλυβδη) για την κάλυψη των αναγκών των οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών, προϋπολογισμού 6.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν τις προσφορές μέχρι την Πέμπτη 05/12/2013 και ώρα 14.30 στην Δ/νση Οικονομικού Π.Ε.Βορείου Τομέα Αθηνών στην Μεσογείων 448, Αγ.Παρασκευή, 3ος όροφος.

Ακολουθεί το αρχείο του Διαγωνισμού.