ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η  Περιφέρειας Αττικής – Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών,  προκειμένου να προβεί στη συντήρηση των κλιματιστικών μηχανημάτων:

A) Του κτιρίου επί των οδών Τρώων 1 και Χαλκίδος, Περιστέρι

Β) Του κτιρίου επί της Ιεράς Οδού 294, Αιγάλεω

όπου στεγάζονται Υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής, Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθήνας, προϋπολογισμού 3.505,50 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

ΚΑΛΕΙ

Τις εταιρείες/φυσικά πρόσωπα που επιθυμούν να υποβάλλουν στην Διεύθυνση Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών, Τμήμα Προμηθειών, Τρώων 1 & Χαλκίδος, Περιστέρι, 4ος όροφος, τηλ. 213 2100359, 213 2114416-7, fax 213 2114420, από την Τετάρτη 24/07/2013 μέχρι και την Παρασκευή 02/08/2013 και ώρες 09.00 έως 14.00, έγγραφες σφραγισμένες προσφορές.

Ακολουθεί το αρχείο της Πρόσκλησης.