ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΤΙΜΗΣ, ΓΙΑ ΝΕΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Κ.Τ. ΑΘΗΝΩΝ

Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΛΕΙ

τα Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα, που επιθυμούν να υποβάλουν οικονομική προσφορά ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής, για νέα δρομολόγια μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Κ.Τ. Αθηνών, να προσέλθουν την Τετάρτη 03-12-2014 και ώρα 13:30μ.μ. στο κτίριο που βρίσκεται επί της Λεωφ. Συγγρού 15-17 (6ος όροφος).

Ακολουθεί το αρχείο της Πρόσκλησης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 102,98 KB18/08/21 11:55:10