Ανακοινώνεται η αποφράγιση των προσφορών του ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για τη μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ειδικών και Μουσικών σχολείων, αρμοδιότητας Περιφέρειας Αττικής (Διακήρυξη 135/2010), η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 27-01-2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ., στο κτίριο της Περιφέρειας Αττικής στη Λεωφ. Συγγρού 80-88, 5ος όροφος, γραφείο 508.