Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής

ΔΙΑΚΗΡΥΤΤΕΙ

Δημόσια πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία, βάσει της υπ’άριθμ. 1570/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και συμπληρωματικά βάσει των διατάξεων του ΠΔ 242/96 αλλά και των διατάξεων περί εμπορικών μισθώσεων για την εκμίσθωση του υπαίθριου θερινού κινηματογράφου “ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ” στο Αττικό Άλσος, με τροποποιημένους κάποιους όρους της αρχικής διακήρυξης.

Η διεξαγωγή της διαδικασίας θα γίνει από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας  Αττικής, θα γίνει  στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, Λ. Συγγρού 15-17 στον 6ο όροφο, αίθουσα περιφερειακών επιτροπών, στις 18/7/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης στις 10.00 πμ και ώρα λήξης στις 12.00 πμ.

Ακολουθεί το αρχείο της Διακήρυξης.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PDF 221,95 KB18/08/21 03:28:22