Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέχρι και τις 12-5-2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 για τη μεταφορά μαθητών των Ειδικών Σχολείων σχολικού έτους 2010-2011 έτσι όπως τα σχετικά δρομολόγια περιγράφονται στην και υπό τους όρους της με αριθμό 135/2010 διακήρυξης.

Σχετικό αρχείο: