Η Διεύθυνση Παιδείας Περιφέρειας Αττικής, καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει στα γραφεία της, Σταδίου 60, 5ος όροφος, προσφορά για τη μεταφορά μαθητών για τη Διεύθυνση Παιδείας Περιφέρειας Αττικής, σχολικού έτους 2013-14, για όσα δρομολόγια προκύψει αδυναμία των αναδόχων να τα πραγματοποιήσουν, καθώς και για νέα δρομολόγια όπως αυτά αναγράφονται στο συνημμένο αρχείο, μέχρι την Πέμπτη 16 Ιανουαρίου 2014. Η αποσφράγιση προσφορών θα γίνει την Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2014 και ώρα 12:00 στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, Συγγρού 15-18, 6ος όροφος.

Ακολουθεί το αρχείο της Πρόσκλησης.