ΚΑΛΟΥΜΕ

Τους ενδιαφερομένους που επιθυμούν, να υποβάλουν έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές στη Διεύθυνση Οικονομικού της Περιφέρειας Αττικής, Λ. Συγγρού 80-88, 3ος όροφος, γραφείο 303, την Πέμπτη 3 Απριλίου 2014, και ώρα 11:00 πμ, ενώπιον της επιτροπής αξιολόγησης τουδιαγωνισμού, για τη μίσθωση δύο (2) φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων, προκειμένου να επιτευχθεί η μαζική αναπαραγωγή εντύπου υλικού που απαιτείται για την προπαρασκευή και τη διενέργεια των Αυτοδιοικητικών εκλογών και των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μηνός Μαΐου 2014.

Ακολουθεί το αρχείο της πρόσκλησης.