Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας χειμερινής περιόδου έτους 2014 στους χειριστές – οδηγούς και στον ηλεκτρολόγο της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, συνολικού προϋπολογισμού 2.100,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής

ΚΑΛΕΙ

Όλους τους ενδιαφερομένους, να υποβάλλουν με οποιοδήποτε τρόπο, στη Γραμματεία της Διεύθυνσης Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής (Υπόψη Τμήματος Προμηθειών), Ηρώων Πολυτεχνείου 78, Ελευσίνα, Τ.Κ. 19 200, ισόγειο, έως την 12/12/2013 ημέρα Πέμπτη και ώρες 08:00 έως 15:00 έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές για την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας χειμερινής περιόδου έτους 2014 στους χειριστές – οδηγούς και στον ηλεκτρολόγο της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής με τη διαδικασίας της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

 

Ακολουθεί το αρχείο της Πρόσκλησης.